بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  ایتالیاUPS 500VA RIELLO

RIELLO ایتالیا قیمت 280،000 تومان 

UPS 500VA 

 شبه سینوسی

ورودی 12VDC یک باتری 

برای باردهی طولانی