بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  سیم و کابل

- ارائه رنج کامل سیم و کابل برای کاربردهای صنعتی ، ساختمانی ، خودرویی 

- نماینده رسمی و انحصاری سیم و کابل کاوه تک در غرب تهران