بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  LEAKAGE TEST SYSTEM

LEAKAGE & HIGH VOLTAGE TEST SYSTEM

سیستم دوقلوی تست نشتی جریان و ضریب عایقی ولتاژ بالا

کاربرد : تست استاندارد تولیدکنندگان وسایل برقی خانگی

 

LEKAGE TEST

          تست وجود یا عدم وجود اتصال کوتاه (40ولت 1آمپر) SHORT TEST

          اندازه گیری ولتاژ بین ارت و بدنه مصرف کننده درجریان 0تا 25 آمپر  عبوری از اتصالEARTH TEST  

          انداه گیری میزان جریان نشتی بین دوشاخه و بدنه مصرف کننده با دقت دهم میلی آمپر LEAKAGE TEST

          اندازه گیری میزان توان مصرف کننده در شرایط نامی جهت برچسب انرژی POWER ANALYSER

 

HIGH VOLTAGE TEST

          انداه گیری میزان جریان نشتی بین دوشاخه و بدنه مصرف کننده با دقت میلی آمپر در ولتاژ تا 5 کیلو ولت

 

     - این مجموعه در قالب 2تابلوی مستقل بسیار مرغوب مجهز به چرخ جهت سهولت در حمل تولید میشود .

      - هر دو سیستم مجهز به سیستم میکرو پروسسوریربوده و دارای تمامی حفاظتها میباشد .

       - وسایل اندازه گیری بکار رفته از نوع ابزار دقیق و با تلرانسهای کمتر از معیارهای اداره استاندارد میباشد.

       - هرچند کلیات تابلوها دارای ساختار مشخصی است ولی امکان اعمال تغییرات موردی بنا به سفارش وجود دارد .